The Eight Sons of Moeder Cordula.

One of my favorite Belgian singer songwriters, Willem Vermandere, wrote a song that captures the grief and sorrow of a mother who watched all but one of her sons emigrate to America in the early twentieth century.

Acht kloeke zeuns had moeder Cordula
En zeven zijn der naar ‘t vreemde gegaan
Zo wijd over zee daar lag Canada
Moeder Maria, lat dat schip nie vergaan
Lat dat schip nie vergaan

Continue reading “The Eight Sons of Moeder Cordula.”