Belgians in America: A Bibliography

A growing list of articles and books that discuss or illustrate Belgian immigration to North America and the Belgian American Experience.

Last updated 6 March 2022.

Belgian Emigration to North America

Bauwens, Guy, Richard Deruyter, and Julien Palmans, eds. Belgische emigranten naar Amerika: 1903-1908. [Belgian emigrants to America: 1903-1908]. Antwerp, Belgium: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Afdeling Antwerpen, 1996. 4 vols. In Dutch. WorldCat.

[Vol. I] Belgische emigranten naar Amerika 1903-1904: Gids en raadgevingen voor de emigrant [Guide and advise for the emigrant] / Guy Bauwens — Op 18 naar de nieuwe wereld [At 18 to the new world] / Guy Bauwens — Frank Van der Stucken: een Texaanse emigrantengeschiedenis [Frank Van der Stucken: a Texan emigrant story] / Julien Palmans — De Amerika-steamers [The America-steamers] / Richard de Ruyter — De Venesoenrapporten 1903-1904 [Venesoen reports 1903-1904] / Guy Bauwens en Richard Deruyter.

[Vol. II] Belgische emigranten naar Amerika 1905: Van Antwerpen naar Amerika [From Antwerp to America] — Schepen van de Red Star Line vertrokken vanuit Antwerpen naar New York gedurende het jaar 1905 [Red Star Line ships departed from Antwerp to New York in 1905] — Venesoenrapport 1905 [Venesoen report 1905].

[Vol. III] Belgische emigranten naar Amerika 1906: De Belgische emigratie naar Amerika [Belgian emigration to America] — Het Venesoenrapport 1906 [Venesoen report 1906] — Lijst van Belgische emigranten vertrokken vóór 1901, gevonden in de rapporten van 1901 t/m 1906 [List of Belgian emigrants departed before 1901, found in the Venesoen reports 1901-1906] — Schip vertrokken vanuit een andere haven van Antwerpen met Belgische passagiers aan boord [Ship departed from a different Antwerp harbor with Belgian passengers on board] — Addendum Venesoenraaport 1902 [Addendum Venesoen report 1902] — Addendum 1994 — Tot American genaturaliseerde Belgen [Belgians who became American citizens] — Schepen van de Red Star Line vertrokken vanuit Antwerpen naar New York gedurende het jaar 1906 [Red Star Line ships departed from Antwerp to New York in 1906].

[Vol. IV] Belgische emigranten naar Amerika 1907-1908: De passagiersschepen van de Red Star Line [Red Star Line Passenger ships] — De Charterschepen [Charter ships] — Het Venesoenrapport 1907 [Venesoen report 1907] — Het Venesoenrapport 1908 [Venesoen report 1908] — Tot American genaturaliseerde Belgen [Belgians who became American citizens]

Belgian Ancestry.” In We the People: An Atlas of America’s Ethnic Diversity, ed. James Paul Allen and Eugene James Turner, 58-59. New York: Macmillan, 1988. WorldCat.

Belgians in the United States. Brussels: Ministry of Foreign Affairs, External Trade, and Cooperation in Development, 1976. 91 p. WorldCat.

Contents: Belgium’s Contribution to American Life / Joseph Kadijk — Did the Belgians Take Park in the Foundation of New York? / Antoine De Smet — Bayer, Henry C., “Arrival of the Walloons in America / Henry C. Bayer. — Joys and Sorrows of a Newspaper / Arthur Verthé. and B. Henry — Letter From an Immigrant / Arthur Verthé. and B. Henry — The Walloon Settlement of North-East Wisconsin / Françoise Lempereur — The Fundamental Relationship Between North America and Western Europe / H. Fayat.

Boumans, R. “Een onbekend aspect van de Belgische uitwijking naar Amerika: De gesubsidieerde emigratie van bedelaars en oud-gevangenen (1850-1856).” [An Unknown Aspect of the Belgian Emigration to America: The Subsidized Emigration of Paupers and Ex-Prisoners]. Bulletin des Séances (Académie royale des sciences d’outre-mer) = Mededelingen der Zittingen (Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen) v. 11, no. 2 (1965):354-393. In Dutch. Available online at Royal Academy of Overseas Sciences.

Reprinted in L’expansion Belge sous Léopold Ier (1831-1865): receuil d’études, 476-575. Brussels, Belgium: Académie royale des sciences d’outre-mer, 1965. In Dutch. WorldCat. Available online at Royal Academy of Overseas Sciences.

Cook, Jane Stewart. “Belgian Americans.” Countries and Their Culture. https://www.everyculture.com/multi/A-Br/Belgian-Americans.html.

De Prume, Jules Jehin. Nova Belgica: La contribution belge aux Etats-Unis [Nova Belgica: The Belgian Contribution to the United States]. Montréal, Quebec: A.P. Pigeon, 1924. 74 p. In French. WorldCat.

Contents: Le Tri-Centenaire de New York [The tercentenary of New York] — La Fondation de New York [The foundation of New York] — Nova-Belgica — La Contribution belge aux États-Unis [The Belgian contribution to the United States] — Le Bureau belge de New-York [The Belgian Bureau of New York]

De Smet, Antoine. “L’émigration belge aux États-Unis pendant le XIXe siècle jusqu’à la Guerre Civile.” [Belgian Emigration to the United States during the 19th Century until the Civil War]. Jaarboeken van de Vereniging van Oudheidkundige en Geschiedkundige Kringen van Belgie v. 32 (1950): 188-208. In French. WorldCat

Ducat, Jean. Passagers belges partis vers l’Amérique de 1833 à 1855: contribution à  l’étude de l’émigration de Belgique méridionale vers les Amériques au 19e siècle. [Belgian Passengers to America from 1833 until 1855: Contribution to the Study of Southern Belgian Emigration to the Americas.] Biesme-Mettet, Belgium: Belgian American Heritage, 1998. 130 p. In French. WorldCat.

Ducat, Jean. Passagers belges partis vers l’Amérique en 1856 contribution à l’étude de l’émigration de Belgique méridionale vers les Amériques au 19e siècle. [Belgians Passengers to America in 1856: Contribution to the Study of Southern Belgian Emigration to the Americas during the 19th Century.] Biesme-Mettet, Belgium: Belgian American Heritage, 1997. 121 p. In French. WorldCat. Available online at University of Wisconsin–Green Bay.

Feys, Torsten. “The emigration policy of the Belgian government from Belgium to the U.S. through the port of Antwerp 1842-1914.” Licentiate thesis, University of Gent, 2003. 233 p. WorldCat. Available online at Ethesis.

Part I: Belgian emigration to the United States, 1842-1883: Belgian emigration to the United States: 1842-1883 — The agricultural colonies Sainte-Marie and Kansas — Belgium helps his beggars, ex-convicts and convicts to emigrate — The American Civil War and the decline of the port of Antwerp — Part II: The Belgian non-intervention policy regarding the Belgian emigration to the United States between 1883-1913: The revivial of the Belgian emigration at the outbreak of new crisis during the 1880’s — The passive attitde of the catholic government towards the increasing emigration movement.

Feys, Torsten. “Radeloosheid in crisistijd: pogingen van de Belgische autoriteiten om een deel van de arme bevolking naar de Verenigde Staten te sturen (1847-1856).” [Desperation in a time of crisis: attempts of the Belgian authorities to send some of the poor in Belgium to the United States.] Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis-revue belge d histoire contemporaine 34, no. 2 (2004): 195–230. In Dutch. Available online at ResearchGate.

Gallez, Guy. Belgians in the American Civil War (1840-1870). Web resource. https://sites.rootsweb.com/~belgintheamcivwar/index.htm.

Jaumain, Serge and Matteo Sanfilippo. “Migrants, Bishops and the Vatican: Belgian Emigration in the United States before World War I.” Studi emigrazione 28 (1991): 393-406.

Kurgan-Van Hentenrijk, Ginette. “Aspects de l’émigration belge (1830-1844).” [Aspects of Belgian Emigration (1830-1844)]. In L’expansion belge sous Léopold Ier (1831-1865): receuil d’études, 444-75. Brussels, Belgium: Académie royale des sciences d’outre-mer, 1965. In French. WorldCat. Available online at Royal Academy of Overseas Sciences.

Kurgan-Van Hentenrijk, Ginette. “Belgian Emigration to the United States and other Overseas Countries at the Beginning of the Twentieth Century.” In Two Studies on Emigration through Antwerp to the New World, ed. E. Spelkens, 9-49. Brussels, Belgium: Center for American Studies, 1976. WorldCat.

Lacourt, Marcel. 2005 belges arrivés en Amérique en 1856. [2005 Belgians who arrive in America in 1856.] Vitrival [Belgium]: M. Lacourt, 1995. 58 p. In French. WorldCat.

Laloux, Dominique. Esssai sur l’Expansion Belge Dans le Monde. Liège. [Essay on the Belgian expansion in the world.] Liège, Belgium: Institut de sociologie de l’Université de Liège, 1959. 274 p. In French. WorldCat.

Laurent, Pierre-Henri. “Belgians.” In Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, ed. Stephan Thernstrom, 179-181. Cambridge, Mass.: Belknapp Press of Harvard University Press, 1980. WorldCat.

Lucas, Henry SNetherlanders in America: Dutch Immigration to the United States and Canada, 1789-1950. Ann Arbor, Mich.: The University of Michigan, 1955. 1157 p. WorldCat.

Maes, Ivo, and Erik Buyst. 2005. “Migration and Americanization: The Special Case of Belgian Economics*”. The European Journal of the History of Economic Thought. 12, no. 1: 73-88. Available online at New York University.

Morelli, Anne. Belgische emigranten : oorlogsvluchtelingen, economische emigranten en politieke vluchtelingen uit onze streken van de 16de eeuw tot vandaag. [Belgian emigrants: war refugees, econonmic emigrants and political refugees from our regions from the 16th century until today.] Berchem: EPO, 1999. 382 p. In Dutch. WorldCat.

Musschoot, Dirk. 100 jaar Titanic: het verhaal van de Belgen en de Nederlanders. [100 years Titanic: The story of the Belgians and the Dutch]. Tielt: Lannoo, 2011. 264 p. In Dutch. WorldCat.

Singher, Martial, Nicolai Berezowsky, J. David Goldin, and André-Ernest-Modeste Grétry. Belgium in America. Program 25 ; By Melody to Belgium. Program 26. New York: Distributed by Belgian Government Information Center, 1946. LP recording. Available at University of Missouri-Kansas City Library. WorldCat.

Stengers, Jean. Emigration et immigration en Belgique aux XIXe et XXe siècles. [Emigration and immigration in Belgium in the nineteenth and twentieth centuries.] Mémoires de la Classe des sciences morales et politiques = Verhandelingen van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen, n.s. 46, no. 5. Brussels: Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, 1978. 106 p. In French. Worldcat. Available online at Royal Academy of Overseas Sciences.

Stengers, Jean. “Les mouvements migratoires en Belgique aux XIXe et XXe siècles.” [Migratory movements in Belgium in the 19th and 20th centuries]. In Les migrations internationales de la fin du XVIIIe siècles à nos jours, 283-317. Paris, France: Centre national de la recherche scientifique, 1980. In French. WorldCat.

Stillemans, Joseph F. Belgium’s Contribution to America’s Making. New York: 1921. Available online at HathiTrust.

Van Couillie, Vera. “Propaganda en voorlichting met betrekking tot de Belgische overzeese emigratie, 1880-1914.” [Propaganda and education with regard to Belgian overseas emigration, 1880-1914]. Licentiate’s thesis, Rijksuniversiteit Gent, 1980. Promotor: John Everaert. V, 248 p. In Dutch. https://lib.ugent.be/catalog/rug01:002403747.

Vandepitte, Frank. “Belgische immigranten in de Verenigde Staten.” [Belgian Immigrants in the United States.] Licentiate’s thesis, Rijksuniversiteit Gent, 1988. Promotor: John Everaert. 210 leaves. In Dutch. WorldCat. https://lib.ugent.be/catalog/rug01:000206948.

Vanderhaeghe, Jan, Dora Kennivé, and Martha Schilders. Emigranten Naar Amerika. [Emigrants to America.] Antwerpen: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 1992 (herdruk 1995). 537 p. In Dutch. WorldCat.

Van Hinte, Jacob. Netherlanders in America: A Study of Emigration and Settlement in the 19th and 20th Centuries in the United States of America. Edited by Robert P. Swierenga. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1985. 2 v. in 1 (xiviii, 1157 p.). WorldCat.

Van Der Heyden, J. “Belgian and Holland Parishes in America.” American College Bulletin 11 (1913): 69-83.

Van Molle, Leen, and Carl Pansaerts. Belgian emigration to the United States = Belgische emigratie naar de Verenigde Staten = Emigration belge vers les Etats-Unis. Washington, D.C.: Embassy of Belgium, 1996. 32 p. WorldCat.

Van Mullem, Jozef. Van ons platteland naar de Midwest … Belgische emigratie naar de V.S.: cataloog van de tentoonstelling Kasteel Van Boechout, 15 oktober 1997-16 november 1997. [From our countryside to the Midwest … Belgian emigration to the U.S.: catalog of the exhibit].  [[Brussels?]: Ministerie van Middenstand en Landbouw, 1997). 50 p. In Dutch. WorldCat.

Also published in French as: De nos campagnes au Midwest–: emigration belge vers Les États-Unis. Brussels: Ministère des classes moyennes et de l’agriculture, 1997. 50 p. WorldCat.

Published in English in 1999 as: They Took Their Place on the land–: Belgian Emigration to Canada. Brussels: Ministry of Small Enterprises, Traders and Agriculture, 1999. 63 p. WorldCat.

Verhelst, Jan. “Genealogie En Overzeese Emigratie Naar Noord-Amerika.” [Genealogy and Overseas Emigration to North America.] Vlaamse Stam 49, no. 6 (2013): 496-509.

Verrijken, Geert. “Aspecten van de emigratie naar Amerika, inzonderheid de Verenigde Staten, vanuit Antwerpen (1856-1914).” [Aspects of emigration to America, especially the United States, from Antwerp (1856-1914).] Licentiaat, Katholieke Universiteit Leuven, 1984. In Dutch.

Red Star Line and the Port of Antwerp

Babazia, Nadia. “Red Star Line: verhalen van vroeger en nu.” [Red Star Line: stories of the past and now]. Vlaamse Stam v. 49, no. 6 (2013): 581-588. In Dutch.

Beelaert, Bram. ‘”Have you been to the Doctor yet?” Het Red Star Line hygiene etc.’, in: Brood & Rozen (2010), 3, 5-23. In Dutch.

Beelaert, Bram, ed. Red Star Line, 1873-1934. Leuven: Red Star Line Museum and Davidsfonds Uitgeverij, 2013. 237 p. WorldCat.

The Story of a Shipping Company: Star Boats, The Red Star Line in Antwerp / Robert Vervoort and Beelaert, Bram — Trans-Atlantic Migration at Full Steam Ahead: A Flourishing and Well-Oiled Multinational Enterprise / Torsten Feys.

The Story of a Place: The Red Star Line and the Medical Examination of Emigrants in Antwerp / Beelaert, Bram — The Buildings of the Red Star Line: A History of the Structures and Their Restoration/ Richard Southwick and Kate Lemos McHale.

An Antwerp Story: Antwerp 1913: Stay and Pathways of Emigrants in the City / Lien Vloeberghs and Linde De Vroey — Eugeen Van Mieghem and the Emigrants in Art / Eric Rinckhout — Antwerp 2013: Current Migration in Figures and Personal Testimonies / Joris Wauters and Nadia Babazia.

A Belgian Story: Belgian Emigration to North America / Andreas Stynen — Fashioned from Flemish Clay: Family History and Belgian Emigrants in America / Marie-Charlotte Le Bailly.

A European Story: Jewish Emigration Through Antwerp and Other European Ports, 1881-1939 / Guy Alroey — Representing Complexity: The Role, Challenges and Paradoxes of Migration Museums / Anna Chiara Cimoli.

An American Story: In the News: A History of the Red Star Line in the Pages of the New York Times  / Barry Moreno — A Second Birth / Beelaert, Bram. A Universal Story: Migration: The Great Human Story / Eric Vanhaute — People on the Move: A Never-Ending Story. The Travels of George Siamanis, Rosalie, Elisabeth and the Tinchant Brothers / Lien Vloeberghs.

De Vroey, Linde and An Lombaerts. The Red Star Line Museum: Millions of People, One Dream. S.l.: Ludion, 2013. 127 p. WorldCat.

Everaert, John. “Antwerpen als emigratiehaven: de overzeese landverhuizing naar Amerika (1830-1914).” [The port of Antwerp and emigration to America 1830-1914)] In L’expansion belge Sous Léopold Ier (1831-1865): Receuil d’étude , 55-66. Brussels, Belgium: Académie royale des sciences d’outre-mer, 1965. In Dutch.

Everaert, John. Landverhuizers: Antwerpen als kruispunt van komen en gaan. [Emigrants: Antwerp as crossroad of coming and going]. Antwerpen: Pandora: 2002. 103 p. In Dutch. WorldCat.

Feys, Torsten. The Battle for the Migrants: The Introduction of Steamships on the North-Atlantic and its Impact on the European Exodus. Research in Maritime History, no. 50. St. John’s, Newfoundland: International Maritime Economic History Association, 2013. Available online at ResearchGate.

Nauwelaerts, Mandy and Frank Caestecker. Red Star Line : People on the Move. Antwerp, Belgium: Bai, 2008.

Heuvel, Ivo van den. “Mijn grootvader, Edward Van Den Heuvel, was steward op de Red Star Line (1912-1921).” [My grandfather, Edward Van Den Heuvel, was steward on the Red Star Line]. Heemkundig Handboekje Voor De Antwerpse Regio 67, no. 1 (2019): 34-41. In Dutch.

Spelkens, Eric. “Antwerp as a Port of Emigration 1843-1913.” In Two Studies on Emigration through Antwerp to the New World, ed. Eric Spelkens, 55-139. Brussels, Belgium: Center for American Studies, 1976. WorldCat.

Van Hoof, W. Stroomversnelling: De Antwerpse Haven Tussen 1880 en Nu. [Acceleration: The Port of Antwerp Between 1880 and Now.] Antwerpen: Pandora, 2002. 231 p. In Dutch. WorldCat.

Van der Meynsbrugge, Vicky and Luc Vrelust. “19 januari 1873: Red Star Line steekt van wal.” [19 January 1873: The launch of the Red Star Line]. In De 25 Dagen Van Antwerpen,” p. 419-439. Zwolle; [Antwerpen]: Waanders ; Stadsarchief Antwerpen, 2005. In Dutch. WorldCat.

Verrijken, Geert. “Aspecten van de emigratie naar Amerika, inzonderheid de Verenigde Staten, vanuit Antwerpen (1856-1914).” [Aspects of the emigration to America, in particular the United States]. Licentiaat, Katholieke Universiteit Leuven, 1984.

Vervoort, Robert, ed. Antwerp=America: Red Star Line, Carrier of Hope. Antwerp: Pandora, 2000. 175 p. WorldCat.

Flemish Immigration to North America

Flemish immigration to North America

Caestecker, Frank. “Research into the History of International Migrations from and in Flanders contains Very Little Revelatory Information.” In Komende Generaties: Wat Weten We (Niet) Over Allochtonen in Vlaanderen?, ed. Jan Vrancken, Christiane Timmerman, and Katrien van der Heyden, 71-98. Leuven, Acco, 2001. WorldCat.

Callens, Aranka. The cultural heritage through Flemish immigration: a comparative study of the Gazette van Detroit between May 28, 1981 – May 27, 1982 and January 9, 2003 – November 13, 2003. Tielt: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 2004. 156 p. WorldCat.

Clerck, Huguette de, and Paul Callens. Tentoonstelling Pittem-Egem: naar aanleiding van het kunstwerk “De Vlaamse Emigrant.” [Exhibition Pittem-Egem: on the occasion of the sculpture ‘The Flemish Emigrant’]. Tielt: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Afdeling Tielt, 2004. 31 p. In Dutch. WorldCat.

Dauw, Adhemar. “Emigratie naar Noord-Amerika.” [Emgiration to North America]. Het Land Van Nevele 9 (1978): 113-139. In Dutch.

Musschoot, Dirk. Wij gaan naar Amerika: het verhaal van de Vlaamse landverhuizers. [We are going to America: the story of the Flemish emigrants]. Tielt: Lannoo, 2014. 256 p. In Dutch. WorldCat.

Timmerman, Anton. “J’y vois un excellent moyen de propagande en ce pays”: de relatie tussen Belgische diplomaten en Vlaamse immigranten in de Verenigde Staten (1905-1939). [‘I see an excellent opportunity for propaganda in this country’: the relation between Belgian diplomats and Flemish immigrants in the united states (1905-1939). Licentiate’s thesis, Universiteit Antwerpen, 2017. Promotor: Michael Auwers. In Dutch. WorldCat.

Vlamigrant: over migratie van Vlamingen vroeger en nu. [Vlamigrant: about Flemish migration then and now]. Tielt, Belgium: Davidsfonds Uitgeverij, 2014. 206 p. In Dutch. WorldCat.

Verthé, Arthur and Bernard Henry. Vlaanderen in de Wereld. [Flanders in the World]. Reinaert omnibus 15. Brussels, Belgium: D.A.P. Reinaert Uitgaven, 1972. 2nd ed. 472 p. In Dutch. WorldCat.

Woestenborghs, Bert. Vlaamse arbeiders in de vreemde: of hoe in de 19de en 20ste eeuw Vlaamse seizoenarbeiders elders hun brood moesten gaan verdienen. [Flemish laborers abroad, or, How in the 19th and 20th century Flemish seasonal works had to earn their income elsewhere.] Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, 10. Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1993. In Dutch. WorldCat.

Walloon Immigration to North America

Delmelle, Joseph. L’expansion wallonne hors d’Europe. [Walloon Expansion Outside Europe.] Connaitre La Wallonie. Nalinnes-lez-Charleroi: Institut Jules Destrée, 1967. 104 p. In French. WorldCat.

Ducat, Jean, Thierry Eggerickx, and Dominique Tombeur. The Walloons in the U.S.A. Brussels, Belgium: Belgian American Heritage Association, n.d. [6] p. WorldCat.

Goyens, Tom. “De Waalse Glasarbeiders in de Verenigde Staten: Pennsylvania, West Virginia, Ohio en Indiana, 1870-1910.” [Walloon Glass Workers in the United States: Pennsylvania, West Virginia, Ohio and Indiana, 1870-1910.] MA Thesis. KUL. 1994. XX, 127 p.

Emigration From the Various Belgium Provinces

Antwerp Province

Callaert, Louis and Paul Mertens. Wie gaat er mee naar Amerika?: Emigration from Puurs, Breendonk, Liezele and Ruisbroek to Canada and the United States. [Who Comes Along to America?]. :Local History Society of Klein-Brabant, 2006. 136 p. In Dutch and English. WorldCat.

Brabant

Ducat, Jean. Brabançons au nouveau monde: contribution á l’étude de l’émigration de Belgique méridionale vers les Amériques au 19e siècle. [Brabançons in the new world: contribution to the study of southern Belgian emigration to the Americans in the 19th century.] 2000. WorldCat. Available online at University of Wisconsin-Green Bay.

Eggerickx, Thierry and Michel Poulain. “Le contexte et les conséquences démographiques de l’émigration des brabançons vers les États-Unis au milieu du XIXe siècle.” [Demographic context and consequences of the Brabançon emigration to the United States in the middle of the 19th century.] Annales de démographie historique (1987): 313-336. In French. Available online at Persee and JSTOR.

Maroye, M. “De emigratie vanuit Everbeek, Nederbrakel en omstreken naar Manitoba-Canada.” [Emigration from Everbeek, Nederbrakel, and the surrounding areas to Manitoba-Canada.] Triverius 1993, no. 3: 39-40; 1993, no. 4: 10-19, 1994, no. 1: 7-15, 1994, no. 2: 12-23; 1994, no. 3: 9-21; 1994, no. 4: 8-22; 1995, no. 3: 7-18.

East Flanders

Bollaert. André. “Poeselse Uitwijking naar Amerika tussen 1890 en 1930.” [Emigration to America from Poesele between 1890 and 1930.] Het Land van Nevele 15, no. 1 (1984):11-21. In Dutch. Download PDF at Heemkundige Kring Het Land Van Nevele. Provides an annotated list of the men and women who immigrated from Poesele, East Flanders, to America.

Van Nevel, P.A. “De Eerste Wereldoorlog in the Gazette van Moline (november 1918-januari 1919).” [World War I in the Gazette van Moline (November 1918-January 1919).] Land van Nevele 50, no. 1 (2019).

Bollaert, André. “Van Lotenhille tot Vinkt: streekgenoten ereconsul in Amerikaanse Moline.” [From Lotenhulle to Vinkt: fellow countrymen honorary consul in American Moline.] Land van Nevele 60, no. 2 (2020).

Bollaert. André and Patrick Tuytschaever. “De Duivensport in het Land van Nevele.” [Pigeon racing in Land van Nevele.] Het Land van Nevele 38, no. 3 (2007). In Dutch. Download PDF at Heemkundige Kring Het Land Van Nevele. Discusses the pigeon sport players from Land van Nevele in the United States on p. 324-331.

De Smet, Erik. “Eeklose uitwijkelingen naar Amerika (XIXe-XXe Eeuw).” [Emigrants from Eeklo to America (19th-20th Centuries).]. Appeltjes van het Meetjesland v. 27 (1977):5-105. In Dutch.

Quintyn, Willy and Marc Van Ooteghem. Hansbeekse Emigratie Naar Amerika, 1830-1930. [Hansbeke emigration to America, 1830-1930.] Hansbeke: Oud-Hansbeke, 2009. 205 p. WorldCat.

Joos, Willy. “Zes Nevelse broers Bazyn, zes Nevelse emigranten 1890-1906.” [Six brothers Bazyn from Nevele, six emigrants from Nevele 1890-1906.] Het Land van Nevele 41, no. 2 (2010): 60-70. In Dutch. Download PDF at Heemkundige Kring Het Land Van Nevele.

Maroye, Marc. “De emigratie vanuit Everbeek, Nederbrakel en omstreken naar Manitoba – Canada (1888-1925).” [Emigration from Everbeek, Nederbrakel and surroundings to Manitoba – Canada (1888-1925)]. Trivirius: Tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige Kring van Brakel 23, no. 3 (1993):34-38; 23, no. 4 (1993):10-19; 24, no. 1 (1994):7-15; 24, no. 2 (1994):12-23; 24, no. 3 (1994):9-21; 24, no. 4 (1994):8-20; 25, no. 1 (1995):7-18; 25, no. 2 (1995):9-22; 25, no. 3 (1995):7-18. In Dutch.

Schepens, Luc. “Émigration saisonnière et émigration définitive en Flandre Occidentale au XIXe siècle.” [Seasonal and permanent emigration in East Flanders during the 19th centeury.] Revue du nord 222 (1974): 427-431. Available online at Persée.

Stevens, André. “Mensen Van Toen: Aan De Vooravond Van Een Catastrofe: Onderzoek Naar De Emigratie En Beroepenstructuur in De Gemeente Landegem Aan De Hand Van De Bevolkingsregisters.” [People from Before: On The Eve of a Catastrophy: Research in Emigration and Occupations in the Town Landegem Based on Population Registers.] Land van Nevele 39, no. 1 (2008):79-105, 40, no. 3 (2009):61-94. Download PDF at Heemkundige Kring Het Land Van Nevele:Part 1. Part 2. Part one analyzes the population registers between 1846 and 1870, when no emigrants to the America were recorded. Part two covers 1871-1880. The emigrants to and immigrants from America are discussed on p. 58-60. Both parts provide a unique look at the composition and characteristics of this East Flanders town in the nineteenth century.

Stevens, André. “De Nevelse Emigratie naar Amerika tijdens de 19de en 20ste eeuw.” [Emigration from Nevele to America during the 19th and 20th century.” Land van Nevele 47, no. 1 (2016).

Stynen, Andreas, ed. Boer vindt land: Vlaamse migranten en Noord-Amerika. [Farmer Finds Land: Flemish Migrants and North America.] Leuven, Belgium: Davidsfonds, 2014. 239 p. In Dutch. WorldCat.

Van Nevel, P.A. “De Eerste Wereldoorlog in the Gazette van Moline (november 1918-januari 1919).” [World War I in the Gazette van Moline (November 1918-January 1919).] Land van Nevele 50, no. 1 (2019).

Limburg

Kerckhoven, Filip van. “Londerzeelse emigratie naar de VS 150 jaar geleden: De Atlantische Helletocht van de Steenhuffelse Familie De Maeyer (1854).” [Emigration from Londerzeel to the US 150 years ago: The Atlantic hellish ordeal of the De Maeyer family from Steenhuffel.] Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel 2005, no. 2-4, 2006, no. 1. In Dutch. Download PDF: Part 1, Part 2, Part 3, Part 4.

Hainaut

Ducat, Jean. Caroloregiens au nouveau monde: les emigres partis des communes de Jumet et des environs : contribution á l’étude de l’émigration de Belgique méridionale vers les Amériques au 19ème siècle. [Caroloregians in the new world: emigrants who departed from the Jumet area: contribution to the study of southern Belgian emigration to the Americans in the 19th century.] Biesme-Mettet, Belgium: Belgian American Heritage, 2000. 171 p. In French. WorldCat.

Ducat, Jean. Charleroi USA 1890-1990: Centennial = Centenaire. [Bruxelles]: [Belgian American Heritage?], 1990. 7 leaves. WorldCat.

Ducat, Jean. Un pays de Charleroi en Amerique : recueil d’informations et de documents relatifs à l’émigration d’ouvriers qualifiés des régions carolorégiennes avant 1914. [A Charleroi country in America: collection of information and documents relating to the emigration of qualified workers from the Charleroi region before 1917.] Charleroi: Belgian American Heritiage, S.R.A.P.C., 1992. 25 leaves. In French. WorldCat.

Luxembourg Province

Ducat, Jean. Luxembourgeois dans le monde: Ardenne, Arlon, Gaume : contribution à l’étude de l’émigration de Belgique méridionale vers les Amériques. [Luxembourgers in the world: Ardenne, Arlon, Gaume: contribution to southern Belgian emigration to the Americas.] Biesme-Mettet, Belgium: Belgian American Heritage, 2002. 245 p. In French. WorldCat.

Namur Province

Ducat, Jean. Namurois dans le nouveau monde: partis des villes et villages de la province de Namur : contribution á l’étude de l’émigration de Belgique méridionale vers les Amériques au 19e siècle. [Namurois in the new world: departures from the towns and villages of the province of Namur: contribution to the study of southern Belgian emigration to the Americans in the 19th century.] Biesme-Mettet, Belgium: Belgian American Heritage, 1995. 67, 44 p. In French. WorldCat.

West Flanders

Baert, Gaston Pieter. “Uitwijking naar Amerika uit de streek van Tielt 1905-1910.” [Emigration to America from the Tielt area, 1905-1910.] De Biekorf v. 57 (1956):200-21,331-40. In Dutch. Available online at DBNL: part 1 and part 2.

Baert, Gaston Pieter. Uitwijking naar Amerika vijftig jaar geleden. [Emigration to America, fifty years ago.] Deinze, Belgium, 1956. 72 p. In Dutch. WorldCat.

Dauw, Adhemar. “Doomkerkenaren naar Amerika: zeventig jaren uitwijking herdacht.” Biekorf 59 (1958): 309-12. Available online at DBNL.

Demarrez, Inés and Francine Peters. “Egemse emigranten naar America (1901-1910).” [Emigrants from Egem to America (1901-1910).] De Roede Van Tielt 30,no. 1-2 (1999):2-56. Available online at ISSUU.

Demarrez, Inés. “Van Meulebeke naar New Flanders, Pennsylvania: het Amerikaanse avontuur van Karel Verbeke.” [From Meulebeke to New Flanders, Pennsylvania: the American adventure of Karel Verbeke.] De Roede van Tielt 35, no. 1 (2004): 3-37. Available online at ISSUU.

Dewitte Paul and F. De Poorter. “Op zoek naar het beloofde land: het wel en wee van streekgenoten in Amerika.” [In search of the promised land: the ups and downs of fellow countrymen in America.] De Roede van Tielt 12, no. 203 (1981): 3-104. Available online at ISSUU.

Dewitte, Paul. “Dagelijkse realiteit van prijzen en lonen: Hun invloed op de emigratie naar Noord-Amerika uit de streek van Tielt 1840-1914.” [Daily reality of prices and wages: their influence on emigration to North America from the Tielt area.] De Roede van Tielt 13, no. 2 (1982): 71-88. Available online at ISSUU.

Schepens, Luc. Van vlaskutser tot Franschman: bijdrage tot de geschiedenis van de West-Vlaamse plattelandsbevolking in de negentiende eeuw. [From flax-peddler to Frenchman: contribution to the history of the West-Flemish peasantry in the nineteenth century]. Westvlaams Economisch Studiebureau, 22. Brugge, Belgium: Westvlaams Economisch Studiebureau, 1973. In Dutch. 292 p. WorldCat.

Belgians in Canada

Breugelmans, René. “Dutch and Flemings in Canada.” Bulletin of the Research Centre for Canadian Ethnic Studies 2, no. 2 (December, 1970): 83-115.

Breugelmans, René. “Integratie, taal- en kultuurbewustzijn bij de Nederlands-Vlaamse etnische groep in Kanada.” [Integration, language and cultural awareness of the Dutch-Flemish ethnic group in Canada]. Ons Erfdeel 11, (1967-1968): 29-39. In Dutch.

Demyttenaere, J. “Scheme for Young Belgian Agriculturalists in Canada.” Migration News. 9 (3): 22-23. 1960.

Fremont, Donatien. Les Français dans l’Ouest Canadien. [The French in West Canada.] Cahiers d’histoire de la Société historique de Saint-Boniface. Saint-Boniface: Editions du blé, 2002. 302 p. WorldCat.

Jaenen, Cornelius J. “Belgian Canadians.” In The Canadian Encyclopedia. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/belgians : 2009. Last edited 2 February 2018.

Jaenen, Cornelius J. “The Belgian Presence in Canada”. In Images of Canadianness: Visions on Canada’s Politics, Culture, and Economics, ed. Leen D’Haenens, 67-90. Ottawa: University of Ottawa Press, 1998. Accessed August 14, 2020. www.jstor.org/stable/j.ctt1cn6s1m.9

Jaenen, Cornelius J. The Belgians in Canada. Canada’s Ethnic Groups, booklet 20. Ottawa: Canadian Historical Assoc, 1991. 24 p. WorldCat. Available at Internet Archive

French ed.: Les Belges au Canada. Les groupes ethniques du Canada, v. 20. Ottawa: La Société historique du Canada, 1991. WorldCat. Available at Internet Archive. Includes map and statistics.

Jaenen, Cornelius J. “The Implantation of Belgian Immigrants in Western Canada.” Canadian Ethnic Studies 43, no. 1 (2011): 237-251.

Jaenen, Cornelius J. Promoters, Planters, and Pioneers: The Course and Context of Belgian Settlement in Western Canada. Calgary, Alberta: University of Calgary Press, 2011. WorldCat. Ebook at University of Calgary and Jstor.

Jaumain, Serge. Les Belges au Canada: des immigrants très courtisés.” [The Belgians in Canada: the much-courted immigrants.] In Les émigrants belges: réfugiés de guerre, émigrés économiques, réfugiés politiques ayant quitté nos régions du XVIème siècle à nos jours, ed. Anne Morelli, 115-32. Brussels, Vie ouvrière, 1998. WorldCat.

Jaumain, Serge, ed. Les immigrants préférés: les belges. [The preferred immigrants: the Belgians]. Ottawa: University of Ottawa Press, 1999. International Canadian Studies Series. 196 p. In French. WorldCat.

Jaumain, Serge, and Sathya Rao. La présence franco-européenne dans l’Ouest canadien: histoires de colons belges, français et suisses à l’aube du XXe siècle. [The Franco-European presence in West Canada: history of the Belgian, French, and Swiss colonists at the eve of the 20th century.] Brussels: Éditions Scientifiques Internationales, 2018. Canadian studies 13. In French. WorldCat.

Journée, Marc. Go West!: Een verhaal van Vlaamse emigranten in Canada. [Go West!: A story of Flemish emigrants in Canada]. [Belgium]: Uitgeverij Snoeck, 2006. 159 p. In Dutch with summaries in English, French, and German. WorldCat.

Journée, Marc. “De Lokroep van een Nieuwe Frontier: Belgische Emigratie en Expansie in Kanada 1880-1940.” [The Lure of a New Frontier: Belgian Emigration and Expansion in Canada, 1880-1940]. Licentiate’s thesis, Katholieke Universiteit Leuven, 1981. 202 leaves. In Dutch. WorldCat.

Pauwels, Jacques. De Canadezen en de bevrijding van België 1944-1945. [The Canadians and the liberation of Belgium 1944-1945]. Berchem: Epo, 2004. 199 p. In Dutch. WorldCat.

Painchaud, Robert. Un rêve français dans le Peuplement de la Prairie. Saint-Boniface. [A French dream to populate the prairies.] Saint Boniface: Editions des plaines, 1987. 303 p. In French. WorldCat.

Vermeirre, André. Les cinquante années de l’existence de l’Association Belgique-Canada. [Fifty Years of the Association Belgique-Canada.] Québec?: The Association, 1987? 56 p. WorldCat.

Manitoba

Brandt, Yvette, ed. Memories of Lorne, 1880-1980: A History of the Municipality of Lorne. Somerset, Manitoba: Municipality of Lorne, 1980. 702 p. WorldCat. Available online University of Manitoba.

Le Club Belge Fiftieth Anniversary 1905-1955 Golden Jubilee Year. Winnipeg: W.T. Raylor Co. Ltd. Manitoba Archives. 54 p. WorldCat.

Deloraine Scans a Century: A History of Deloraine and District, 1880-1980. Deloraine, Manitoba: Deloraine History Book Committee, 1980. WorldCat. Available online at University of Manitoba.

Hills of Home: Treasured Memories of Bruxelles 1892-1992. Bruxelles, Manitoba: Bruxelles History Book Committee, 1992. 544 p. In English and some French. WorldCat.

Painchaud, Robert. Un rêve français dans le peuplement de la prairie. [A French dream to populate the prairie.] Saint-Boniface: Éditions Des Plaines, 1987. 303 p. WorldCat.

Ross, Kathleen Jean. “Studies in Belgian settlement in Manitoba, 1870-1985.” M.A. Thesis, University of Manitoba, 1967. 286 p. WorldCat. Available online at University of Manitoba.

Roy, Marie-Anna-A. La montagne Pembina au temps des colons: historique des paroisses de la région de la montagne Pembina et biographies des principaux pionniers. [The Pembina mountain during the time of the colonists: a history of the parishes in near the mountain Pembina and biographies of the main pioneers.] Winnipeg: Canadian Publishers, 1970. 187 p. WorldCat.

Tapestry of Faith: R.C. Parish of St. Alphonse, 1883-1983. St. Alphonse, Man.: n.p., 1987. 408 p. WorldCat.

Théoret, Anatole E. Sainte-rose-du-lac. Winnipeg: n.p., 1948. 137 p. WorldCat.

Wilson, Keith and James B. Wyndels. The Belgians in Manitoba. Winnipeg: Peguis Publishers Limited, 1976. 100 p. WorldCat.

Ontario

De Ridder, Martina. Goudgele Virginia : Belgische immigranten in de Canadese tabaksstreek (1900-Nu). [Golden Virginia: Belgian immigrants in the Canado tobacco region]. Leuven: Van Halewyck, 2008. 302 p. In Dutch. WorldCat.

MacDonald, Cheryl. 2005. Norfolk Folk: Immigration and Migration in Norfolk County. Delhi, Ont: Norfolk Folk Book Committee, 2005. 304 p. WorldCat.

McQuarrie, Jonathan Robert. “From Farm to Firm: Canadian Tobacco c. 1860-1950”. Ph.D. Thesis, University of Toronto, 2016. http://hdl.handle.net/1807/73041.

Magee, Joan. The Belgians in Ontario: A History. Toronto: Dundurn Press, 1989. 271 p. WorldCat.

Renson, Roland, Danielle De Kegel, and Herman Smulders. “The Folk Roots of Games: Games and Ethnic Identity among Flemish–Canadian Immigrants”. Canadian Journal of History of Sport 14, no. 2 (1982): 69-79.

Québec

Communauté belge du Québec.” In Profiles des Communautés Culturelles du Québec (Québec : Les Publications du Québec, 1995): 81-86. In French. WorldCat. Available online at Internet Archive.

Dedobbeleer, Nicole. “Un groupe d’immigrants belges face aux organismes qui s’occupent du bien-être et de l’intégration des immigrants dans la région montréalaise : étude des connaissances et des attitudes des quarante et un immigrants belges à l’égard des organismes qui s’occupent du bien-être et de l’intégration des immigrants, et analyse de l’utilisation faite des services de ces organismes.” [A group of Belgian immigrants and the organizations dealing with the well-being and integration of immigrants in the Montreal region.] Master’s thesis, Université de Montréal, 1970. 125 leaves.

Huot, C. “Musiciens belges au Québec.” [Belgian musicians in Québec.] Cahiers canadiens de musique. 4 (1974):69-71. In French.

Jaumain, Serge. “Contribution à l’histoire comparée: les colporteurs belges et québécois au XIXe siècle.” [Contribution to comparative history: the Belgian peddlers in Québec in the 19th century.] Histoire sociale 20, 39 (1987): 49-77.

Oryschuk, Yuri et al. Les communautés culturelles du Québec originaizes de l’Europe du Nord. Montreal: Societé d’histoire des communautés culturelles du Québec, 1987. In French. WorldCat. Belgians on p. 46-67.

Painchaud, Robert. Un rêve français dans le Peuplement de la Prairie. Saint-Boniface. [A French dream to populate the prairies.] Saint Boniface: Editions des plaines, 1987. 303 p. In French. WorldCat.

Vermeirre, André. L’immigration des Belges au Quebec. 2001. 205 p. In French. Includes notes and bibliographical references. WorldCat.

Saskatchewan

Anderson, Alan B. Settling Saskatchewan. 2013. 485 p. In English. WorldCat.

Rottiers, René. Soixante-cinq annees de luttes. [Sixty-five years of struggle.] Regina: Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan, 1977.. 61 p. In French. WorldCat.

Belgians in the United States

California

Calbrecht, Jozef. “Belgische expansie in Amerika onder Leopold I: onuitgegeven stukken (Guatemala, Brazilië, Haïti en California).” [Belgian expansion in America under Leopold I: unpublished pieces (Guatemala, Brasil, Haiti, and California). Bulletin Des séances de l’Académie royale des sciences d’Outre-Mer 16, no. 4, (1970): 664-693. In Dutch. Available online at Royal Academy of Overseas Sciences.

Illinois

Baeckelandt, David. Arnold Van Puymbroeck the First Eighty Years – A Tribute to the Man Who Led the Belgian Colony of Chicago for Fifty Years (1952-2002). [S.l.: The Author, 2010. 79 p. WorldCat.

Baert, Gaston Pieter. Onze broeders van overzee: Vlamingen te Moline, Illinois USA. [Our overseas brothers: Flemings in Moline, Illinois USA.] Hasselt: Uitgeverij Concentra-Grafic, 1966. 29 p. In Dutch. WorldCat.

Baert, Gaston Pieter. “Westvlaamse Amerikanen te Moline.” [Westflemish Americans in Moline]. Biekorf 58 (1957): 179-183. In Dutch. Available online at DBNL.

Bateman, Newton and Paul Selby. Historical Encyclopedia of Illinois and History of Rock Island County (Historical and
Biographical)
. [La Crosse, Wisconsin: Brookhaven Press, 2001). Facsimile reprint. Originally published: Chicago: Munsell Pub. Co., 1914. 2 v. (1520) p. WorldCat.

Bollaert, André. “Oud-Nevelaar medeoprichter Belgische Club in Moline.” [Former Nevelaar co-founder of the Belgian Club in Moline.] Land van Nevele 8, no. 3 (1998): 57-8. Download PDF at Heemkundige Kring Het Land Van Nevele. The Belgian-American in question is Wilbur René Lievens, born in Chicago on 12 May 1921, died in Moline on 19 May 1968.

Bultinck, Dolores. “Belgians in Western Illinois. Miscellaneous Notes from Souvenir Programs of the Various Belgian Organizations and From Personal Interviews with Belgian Settlers.” 1969. Typescript. [Photocopy]. Center for Belgian Culture of Western Illinois, Moline, Illinois. 30 leaves. WorldCat.

Buresh, Dorothy. Bits from a Battered Beat. Ed. Dolores Bultinck. Moline, Ill.: Center for Beligan Culture of Western Illinois, 1977. [103] p. WorldCat.

Calbrecht, Lucien. Vlamingen te Moline 1840-1976. [Flemings in Moline 1840-1976]. Moline, Illinois: Center for Belgian Culture, [1976]. In Dutch.

De Ke, André. “Lotenhulle en Moline: symbolen van een interessant aspekt van ons verleden.” [Lotenhulle and Moline: symbols of an interesting aspect our our past.] Land van Nevele 3, no. 1 (1972): 29-30. In Dutch. Download PDF at Heemkundige Kring Het Land Van Nevele. Lists Bernard Van den Berghe Eduard Coryn, Edward Dhuyvetter, Ferdinand Van de Voorde, Karel Goethals, and Leo Schatteman.

Historic Rock Island County: History of the Settlement of Rock Island County from the Earliest Known Period to the Present Time Embracing References of Importance, and Including a Biography of Rock Island County’s Well-Known Citizens. Rock Island, Illinois: Kramer & Co., 1908. 184 p. Available online at HathiTrust.

Janssens, A. “Vlamingen te Moline (Illinois).” [Flemish in Moline (Illinois).] Het Land van Nevele 11, no. 3 (1980):193-7. In Dutch. Download PDF at Heemkundige Kring Het Land Van Nevele. The following year Adhémar Dauw provided a brief reaction and correction: Dauw, Adhémar. “Vlamingen te Moline (Illinois).” [Flemish in Moline (Illinois).] Het Land van Nevele 12, no. 1 (1981): 40. Download PDF at Heemkundige Kring Het Land Van Nevele.

Kantowicz, Edward R. St. John Berchmans Centennial, 1905-2005. [Chicago, Ill.]: [publisher not identified], 2005. [78 p.] In English. WorldCat.

Vlamingen te Moline 1872-1972. [Flemings in Moline 1872-1972]. Moline, Illinois: Center for Belgian Culture, 1972. 6p. In Dutch.

Waldron, Caroline A. “‘Lynch-Law must Go’: Race, Citizenship, and the Other in an American Coal Mining Town.” Journal of American Ethnic History 20, no. 1 (2000): 50-77. Available online at JSTOR.

Indiana

Dauw, Adhémar. “Emigratie naar Noord-Amerika.” [Emigration to North America]. Het Land Van Nevele 9, no. 3 (1978):113-40. In Dutch. Download PDF at Heemkundige Kring Het Land Van Nevele. Written for Het Land Van Nevele‘s special issue devoted to Julius Nieuwland. The author provides a broad overview of the history of Belgian immigration to the United States. Includes a list of Flemish who settled in Mishawaka and South Bend between 1840 and 1890.

Dauw, Adhemar. “Vlamingen Pioniers in Michigan, USA.” [Flemings pioneers in Michigan]. Biekorf 73 (1972): 52. In Dutch. Available online at DBNL

Hume, Susan. “Belgian Settlement and Society in the Indiana Rust Belt.” Geographical Review 93, no. 1 (2003): 30-50. Available online at JSTOR.

Verslype, Henry. The Belgians of Indiana, with a brief history of the land from which they came. Nappanee, Ind.: Evangel Press, 1987. 249 p. WorldCat.

Kansas

Livingston, Barbara. “The French Colony of the Cottonwood Valley.” Heritage of the Great Plains 22, no. 2 (1989). 8 p. Download PDF at KSHS.

Panten, Alberta. “History of the French-Speaking Settlement in the Cottonwood Valley”. Kansas Historical Quarterly 19, no. 1-2 (1951): 12-49. Download PDF at KSHS: Part 1. Part 2.

Taylor, Loren L., Don De Seure, and Rebecca Barber. A Short History of the Belgian Community in Wyandotte County. In A Short Ethnic History of Wyandotte County v. 2. Kansas City: Kansas Ethnic Council, 1996? WorldCat.

Michigan

Bartolo, Ghislaine Pieters and Lynn Waybright Reaume. The Cross Leads Generations on : A Bicentennial Retrospect : St. Mary of the Immaculate Conception, Formerly Known as St. Antoine at the River Raisin, Monroe, Michigan, 1788-1988. Tappan, NY: Produced for St. Mary of the Immaculate Conception Church by Custombook, 1988. 123 p. WorldCat. Available online at Internet Archive and Open Library.

Cook, Bernard A. Belgians in Michigan. East Lansing: Michigan State University Press, 2007. Discovering the Peoples of Michigan. 110 p. Includes bibliography and index. WorldCat.

The Gazette van Detroit presents

  • The Belgian Connection, A Dinner Dance on the Occassion of the Gazette van Detroit and to honor Distinguished Belgian-American Citizen, Mrs. Elizabeth Stevens, née De Seranno, August 1, 2009.
  • A Celebration of Our Belgian Roots, Sunday July 18, 2010. [Honoring Karel Denys, plus a brief history of Our Lady of Sorrows].
  • A Celebration of Detroit’s Belgian Community, Sunday, September 18, 2011, Honoring the Cadieux Café.
  • A Celebration of Detroit’s Belgian Community, Sunday, September 16, 2012, Honoring the Van Lerberghe Family.
  • A Celebration of Detroit’s Belgian Community, Sunday, September 15, 2013, Honoring Ralph DeFour and the DeFour Family.
  • Gazette van Detroit Celebrating 100 Years, September 14, 2014.

Goddeeris, John and Robert Houthaeve. Flandria Americana: een studie van Vlaamse emigranten naar het Amerikaanse continent. [Flandria America: A Study of Flemish Emigration to the American Continent]. Kortmark-Hanzame: Uitg. Flandria Nostra, 1985. 279 p. In Dutch. WorldCat.

Graff, George P.  “The Belgians: Butchers, Bakers and Candlestick Makers.” In The People of Michigan: A History and Selected Bibliography of the Races and Nationalities who settled our State, 57-59.State Library Occassional Paper, no. 1. Lansing, Mich.: Dept. of Education, Bureau of Library Services, 1970. WorldCat.

Houthaeve, Robert. Camille Cools en zijn “Gazette van Detroit”: beroemde Vlamingen in Amerika. [Camille Cools and his Gazette van Detroit: famous Flemish in America]. Moorslede, Belgium: By the Author, 1989. 144 p. In Dutch. WorldCat.

Magnaghi, Russel M. “Belgians in the Upper Peninsula.” Harlow’s Wooden Man: Quarterly Journal of the Marquette County Historical Society 14 (Summer 1978):2.

Magnaghi, Russel M. The Way It Happened: Settling Michigan’s Upper Peninsula. Iron Mountain, Mich.: Mid-Peninsula Library Cooperative, 1982. 126 p. WorldCat.

Meuleman, Karel and Ludwig Vandenbussche. The Story of the Gazette van Detroit: Centennial Connection Between North America and Belgium. Detroit: Gazette van Detroit, Belgian Publishing, 2016. 264 p. Many illustrations. Register of names.

First published in Dutch in 2014: Het verhaal van de Gazette: 100 link tussen Noord-Amerika en Vlaanderen. Leke-Diksmuide: Gazette van Detroit, afd. Vlaanderen, 214. 252 p. In Dutch. WorldCat.

Reynolds, Terry S. “‘Quite an Experiment’: A Mining Company’s Attempt to Promote Agriculture on Michigan’s Upper Peninsula, 1895-1915.” Agricultural History 80, no. 1 (2006): 64-98. Available online at JSTOR.

Sabbe, Philemon D. and Leon Buysse. Belgians in America. Tielt, Belgium: Lannoo, 1960. 317 p. WorldCat.

Verthé, Arthur. 150 Years of Flemish in Detroit. Tielt, Belgium: Lannoo, 1983. 141 p. Black and white illustrations and register of names.

Minnesota

Amato, Joseph Anthony. Servants of the Land: God, Family, and Farm : the Trinity of Belgian Economic Folkways in Southwestern Minnesota. Longmont, Colo: Crossings Press, 1991. 667 p. Includes bibliography. WorldCat.

Anderson, Torgny, F. Maynard and Kay Hively. The Centennial History of Lyon County Minnesota. Marshall, Minn.: Henle Pub. Co., 1970. 306 p. WorldCat.

Appel, Livia and Theodore C. Blegen. “Official Encouragement of Immigration to Minnesota During the Territorial Period.” Minnesota History Bulletin v. 5, no. 3 (1923): 167-203. Available online at JSTOR.

Bauer, Luana Deney. The First Migration of Wallons to Rice County, Minnesota. Nerstand, Minnesota: Luana Deney Bauer, 1985. 25, [47] p. WorldCat.

De Gryse, Louis M. “The Low Countries.” In They Chose Minnesota: A Survey of the State’s Ethnic Groups, ed. June Drenning Holmquist, 185-209. St. Paul, Minn.: Minnesota Historical Society Press, 1981. WorldCat.

Houthaeve, Robert. Flandria Americana [2]: Een etudie van Vlaamse emigranten naar het Amerikaanse continent, Ghent, Minnesota. [Flandria Americana 2: A Study of Flemish Emigrants to the American Continent, Ghent, Minnesota]. Torhout, Belgium: Flandria Nostra, 1985. 354 p. In Dutch. WorldCat.

Pansaerts, Carl. “Big Barns and Small Houses: A Study of Flemish-Belgians in a Rural County, Lyon County Minnesota, 1860’s-1940’s.” Master’s thesis, University of Minnesota-Twin Cities, 1989. 102 p.

New Jersey

Wall, Muriel F. “Belgians, Netherlanders, Luxembourgers: Benelux-American Citizens: The First Settlers.” In The New Jersey Ethnic Experience, ed. Barbara Cunningham, 49-68. Union City, New Jersey: W.H. Wise, 1977. WorldCat.

New York

Bayer, Henry C. “Arrival of the Walloons in America.” In Belgians in the United States, 55-59. Brussels: Ministry of Foreign Affairs, External Trade and Cooperation in Development, 1976.

Cohen, David Steven. “How Dutch were the Dutch of New Netherland?” New York History (1981): 43-60.

De Smet, Antoine. “Les belges ont-ils pris part à la fondation de New York?” [Did the Belgians take part in the foundation of New York?] Bulletin de l’Académie royale de Belgique, Classe des lettres et des sciences morales et politiques, 5th series, 39 (1953): 35-74. In French.

Translation: De Smet, Antoine. “Did the Belgians Take Part in the Foundation of New York?”  in Belgians in the United States, 14-54. Brussels: Ministry of Foreign Affairs, External Trade, and Cooperation in Development, 1976. 91 p. WorldCat.

Rhode Island

Delisle, Paul. French and Belgian Immigrants to Northern Rhode Island. [Pawtucket, R.I.]: American-French Genealogical Society, 1997. 156 p. WorldCat.

Texas

Bailly, Marie-Noëlle. Belgian Women in Texas. San Angelo (Tex.): Angelo State University, 2005. 54 leaves. WorldCat. A paper written to satisfy requirements of the Carr Student Research Scholarship Program.

The Belgian Americans of Texas. [San Antonio, Tex.]: Belgian American Club of Texas, 1986. 127 p. In English. WorldCat.

The Belgian Gardens. San Antonio, Tex: Belgian American Club of Texas, 2005. 295 p. In English. WorldCat.

Davidson, Rondel V. “La Réunion.” In Handbook of Texas Online. Texas State Historical Society. https://www.tshaonline.org/handbook/entries/la-reunion.

Davidson, Rondel V. “Victor Considérant and the Failure of La Réunion.” Southwestern Historical Quarterly 76 (January 1973). Available online at JSTOR.

Hammond, William J. and Margaret F. Hammond. La Réunion: A French Settlement in Texas. Dallas: Taylor, 1958. 152 p. WorldCat.

Nesmith, Samuel P. The Belgian Texans. The Texians and the Texans. San Antonio: The Institute of Texan Cultures, 1975.  37 p. Black and white photographs. WorldCat. Available online at the University of San Antonio. Chronological overview of the Belgians who settled in Texas with several biographies of prominent Belgian-Texans.

Pratt, James. “Our European Heritage: The Diverse Contributions of La Réunion.” Legacies: A History Journal for Dallas and North Central Texas. 1, no. 2 (1989): 14-7. Available online at The Portal to Texas History.

Romanyshyn, Janet. “Altered Dreams: La Réunion Settlers in the Irving Area.” Legacies: A History Journal for Dallas and North Central Texas. 1, no. 2 (1989): 18-23. Available online at The Portal to Texas History.

Simek, Peter. “The Rise and Fall of the La Reunion Dallas Utopia.” Texas Heritage for Living. https://texasheritageforliving.com/texas-living/the-rise-and-fall-of-the-la-reunion-dallas-utopia/ : 2020.

Wolski, Kalikst. “New Light on La Réunion: From the Pages of “do Ameryki I W Ameryce”.” Arizona and the West v. 6, no. 1 (1964): 41-8; v. 6, no. 2 (1964): 137-54.

Wright, M. Therese Wright. “Sisters of St. Mary of Namur.” In Handbook of Texas Online. Texas State Historical Society. https://www.tshaonline.org/handbook/entries/sisters-of-st-mary-of-namur.

West Virginia

Barkey, Frederick A. Cinder Heads in the Hills: The Belgian Window Glass Workers of West Virginia. Humanities Foundation of West Virginia, 1988. 40 leaves. WorldCat.

Fones-Wolf, Ken. “Transatlantic Craft Migrations and Transnational Spaces: Belgian Window Glass Workers in America, 1880-1920.” Labor History 45, no. 3 (2004): 299-321. Available online at JSTOR.

Wisconsin

Apps, Jerry. “From Wheat to Dairy Farming and More.” Wisconsin Historical Magazine 100, no. 4 (2017): 4-9. Available online at Wisconsin Historical Society.

Berlier, Monique. Picturing Ourselves: Photographs of Belgian Americans in Northeastern Wisconsin, 1888-1950. Ph.D. University of Iowa, 1999. 302 leaves. WorldCat. Available online at Proquest

Blegen, Theodore C. “The Competition of the Northwestern States for Immigrants. The Wisconsin Magazine of History 3, no. 1 (September 1919): 3-29. Available online at Wisconsin Historical Society and JSTOR

Bobbe, Terry Jane. “A Collection and Transcription of Walloon Belgian Folksongs As Sung in Northeast Wisconsin with Analysis and Historical Commentary. Masters Abstracts International.” Master of Music Thesis, Silver Lake College of the Holy Family, 1993. WorldCat. Available online at Proquest.

Burton, Paul, and Frances Burton. Door County Stories: And Stories from the Belgian Settlement. Ephraim, WI: Stonehill Pub, 2003. 233 p. WorldCat.

Calkins, Charles F. and William G. Laatsch. “The Belgian Outdoor Ovens of Northeastern Wisconsin.” Pioneer America Society Transactions II, (1979): 1-12.

Defays, Fritz. “Essais de la colonization belge au XIXe Siècle.” [Essays on Belgian colonization during the 19th Century]. Revue De l’Université De Bruxelles IV (1898-1899): 677-697, 778-799. In French. Available online at Google Books

Defnet, Mary Ann, Jean Ducat, Thierry Eggerickx, and Michel Poulain. From Grez-Doiceau to Wisconsin : contribution à l’étude de l’émigration wallonne vers les Etats-Unis d’Amérique au XIXème siècle. [Contribution to the Study of Walloon Emigration to the United States in the 19th Century.] Bruxelles: De Boeck Université, 1986. In French. 175 p. Available online at University of Wisconsin Digital Collections.

Dellisse, Daniel. Les Belges du Wisconsin: L’odyssée des émigrants Belges au Wisconsin au mMilieu du XIXe siècle : essai. [The Belgians of Wisconsin: The odyssey of Belgian emigrants to Wisconsin in the middle of the 19th century]. Wavre, Belgique : Le Cri édition, 2011. 270 p. In French. WorldCat. Brief review and table of content at https://univ.scholarvox.com/book/88876651. Kindle ed. at Amazon and Bol.com.

De Smet, Antoine. “Antécedents et aspects peu connus de l’émigration belge dans le Nord-Est du Wisconsin.” [Pre-history and little known facts about Belgian emigration in North-Eastern Wisconson] Wavriensia II, no. 2 (1953): 17-39. In French.

De Smet, Antoine. “La communauté belge du nord-est du Wisconsin: Ses origines, son évolution jusque vers 1900.” [The Belgian community of Northeastern Wisconsin: Its origins, its evolution until 1900]. Wavriensia 6 (1957): 65-128. In French.

English translation by Florence Clarke Stehn. The Belgian Community in Northeastern Wisconsin: Its Origin and Development. Wavre [Belgium]: Cercle historique et archéologique de Wavre et de la région, 1957. WorldCat.

De Smet, Antoine. “François C. Pétiniot et l’émigration wallonne dans le Nord-Est du Wisconsin de 1853 à 1856.” [François C. Pétiniot and the Walloon Emigration to Northeastern Wisconsin between 1853 and 1856].  Wavriensia I, (1952): 80-82.

Ducat, Jean. Arlonais, fondateurs de Belgium-Wisconsin : Arlon, Autelbas, Bonnert, Guirsch, Heinsch, Toernich, et anciennes sections de Hachy–Fouches, Sampont : contribution à l’étude de l’émigration de Belgique méridionale vers l’Amérique au 19ème siècle. [Arlonais, Founders of Belgium-Wisconsin: Arlon, Autelbas, Bonnert, Guirsch, Heinsch, Toernich, and the old sections of Hachy: Fouches, Sampont : contribution to the study of emigration from southern Belgium to America during the 19th century.] Biesme, Belgium; Mettet: J. Ducat ; Luxembourg belge Amérique, 1993. 90, 33 p. In French. WorldCat.

Hall, Sylvia, ed. Farewell to the Homeland : European Immigration to N.E. Wisconsin, 1840-1900. Green Bay, Wis.: Brown County Historical Society, 1995. 3rd ed. Originally published for the 1984 Heritage Festival. 153 p. WorldCat.

Hammes, Sandra L. and Jean Ensch. From Luxembourg to La Crosse and Beyond : 1851-1910. N.p.: n.p., 2017. 559 p. WorldCat.

Hare, Tami. A Short History of the Belgian People in Wisconsin. [Brown County, Wis.]: Baylands Work, Inc, 1980. 20 p. WorldCat.

Henderson, David B. “Impact of Ethnic Homogeneity and Diversity on the Cultural Landscape of Door County, Wisconsin.” Masters, University of Wisconsin-Milwaukee, 1968. 138 leaves. WorldCat.

Holand, Hjalmar R. History of Door County, Wisconsin: The County Beautiful. Chicago: S.J. Clarke Pub. Co., 1917. 2 v. WorldCat. Can be viewed online at the Wisconsin Historical Society. Also reprinted with an introduction by Kubet Luchterhand in 1993 (see WorldCat). Volume 2 consists of biographical sketches of residents of the county.

Holand, Hjalmar Rued. Old Peninsula Days; The Making of an American Community. New York: Twayne Publishers, 1959. 245 p. WorldCat. Available online at HathiTrust.

Holand, Hjalmar Rued. Wisconsin’s Belgian Community : An Account of the Early Events in the Belgian Settlement in Northeastern Wisconsin with Particular Reference to the Belgians in Door County. Peninsula Historical Review, 7. Sturgeon Bay, Wis.: Door County Historical Society, 1993. 105 p. WorldCat. Available online at FamilySearch andthe Wisconsin Historical Society.

Holmes, Fred Lionel. Old World Wisconsin: Around Europe in the Badger State; Illustrated with Photos., and Sketches by Max Fernekes. Eau Claire, Wisc.: E.M. Hale, 1944. 368 p. WorldCat. Loan online at Internet Archive. 2nd ed. pubished in 1990 (see WorldCat).

Hooker, Bill. “Fond Du Lac, its Sawmills and Freedmen: A Sketch.” Wisconsin Magazine of History 16, no. 4 (1933):423-427. Can be viewed online at Wisconsin Historical Society.

Janik, Erika. “‘Roaring Game’: The History of Curling in Wisconsin.” Wisconsin Magazine of History 97, no. 2 (2013): 16-23. Available online at Wisconsin Historical Society.

Jarstad, Anton. “The Melting Pot in Northeastern Wisconsin.” Wisconsin Magazine of History 26, no. 4 (1943): 426-432. Available online at Wisconsin Historical Society.

Kellogg, Louise Phelps. “A Portrait of Wisconsin.” Wisconsin Magazine of History 25, no. 3 (1942): 264-282. Available online at Wisconsin Historical Society.

Krueger, Lillian. “Social Life in Wisconsin: Pre-Territorial through the Mid-Sixties.” Wisconsin Magazine of History 22, no. 2 (Dec. 1938): 156-175; 22, no. 3 (Mar. 1939): 312-327; 22, no. 4 (June 1939): 398-426. Available online at Wisconsin Historical Society: Part 1. Part 2. Part 3.

Laatsch, William G. “Wisconsin’s Belgians.” In To Build in a New Land: Ethnic Landscapes in North America, ed. Allen G. Noble, 195-210. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992. WorldCat.

LaFrombois, Pauline. A Glimpse into the Past : A History of the Town of Scott. [Green Bay, Wis.?]: Nicolet Drive Neighborhood Association, 2007. 70 p. WorldCat. First published: New Franken, Wis.: J. Grall, 1976.

Lempereur, Françoise, Lamothe, Maurice, Pichette, Jean-Pierre. “Quand les traditions culturelles cimentent une volonté d’exister: le cas des Wallons du Wisconsin.” [When cultural traditions cement a will to exist: the case of the Walloons in Wisconsin.] Port Acadie no. 13-14-15 (2008): 173-187. In French. Available online at Érudit.

Lempereur, Françoise. Les Wallons d’Amérique du Nord: Etude Principalement Consacrée aux Wallons Etablis au Wisconsin. [The Walloons of North America: A study primarily dedciated to the Walloons who settled in Wisconsin.] Wallonie, art et histoire 31. Gembloux, Belgium: J. Duculot, 1976. 72 p. WorldCat.

Lempereur, Françoise, Xavier Istasse, Frédéric Laloux, and Jacques Toussaint. The Walloons in Wisconsin: they left Belgian 150 years ago … = Les Wallons Du Wisconsin : Nos Cousins d’Amérique Ont émigré Il y a 150 Ans … Jambes, Belgium: Syndicat d’Initiative de Jambes & Environs/Centre d’Archéologie, d’Art et d’Histoire de Jambes, 2011. 215 p. + 1 DVD. In English with French on opposite pages. Wo

Content: Walloon emigration to North America from the 16th to the 20th century — From Walloon Brabant and Namur to Wisconsin — Wisconsin, place of exile or El Dorado? — Preservation of ancestral ways of life –The future of Walloon presence in Wisconsin and relationships with the ‘old country.

Martin, Charles I. History of Door County, Wisconsin: Together with Biographies of nearly Seven Hundred Families, and Mention of 4,000 Persons. Sturgeon Bay, Wisconsin: Expositor Job Printing, 1881. 136 p. WorldCat. Available online at FamilySearch and Wisconsin State Genealogical Society.

Martin, Xavier. “The Belgians of Northeast Wisconsin.” Collections of the State Historical Society of Wisconsin 13 (1895): 375-396. Available online at State Historical Society of Wisconsin.

Massé, J. B. A., and A. Guesnier. Green Bay et la colonie belge. [Green Bay and the Belgian colony.] Chicago: Imprimerie du journal “L’Amérique”, 1977. 15 p. In French. WorldCat.

McLellan, Marjorie L. Six Generations Here: A Farm Family Remembers. Madison: State Historical Society of Wisconsin, 1997. 150 p.  WorldCat.

Mertens, John Henry. The Second Battle: A Story of Our Belgian Ancestors in the American Civil War, 1861-1865. [United States]: J.H. Mertens, 1986. 183 p. WorldCat.

Metzner, Lee W. “The Belgians in the North Country.” Wisconsin Magazine of History 26, no. 3 (1943): 280-288. Available online at Wisconsin Historical Society.

Metzner, Lee W. “The First Kirmess.” Wisconsin Magazine of History. 14, no. 4 (1931):339-53. Available online at Wisconsin Historical Society.

Rentmeester, Jeanne and Les Rentmeester. Vlamingen in Wisconsin: The Flemish in Wisconsin. Wisconsin: By the Authors, 1985. 415 p. WorldCat. More than half of this publication is devoted to short histories of the early Flemish-American families in Wisconsin.

Tlachac, Math S. The History of the Belgian Settlements in Door, Kewaunee and Brown Counties: … a Legacy in 10 Parts. Brussels, Wis.: Belgian-American Club, 2000. 39 p. Reprinted from series of articles which appeared in the Algoma Record-Herald. Originally published: Algoma, WI : Belgian-American Club, 1974. WorldCat.

Belgian Missionaries

Brabant, Augustin Joseph. Mission to Nootka, 1874-1900. Edited by Charles Lillard. Sidney: Gray’s Publishing, 1977. 199 p. WorldCat.

“Father Augustin Brabant, a Belgian, was the first priest to reside on the west coast of Vancouver Island; this is the record of his years of work, from his home base at Hesquiat, attempting to Christianize the Indians. It is also a rare and valuable eye-witness account of the still-almost-untouched culture of the coastal Indians during an important transition period. His descriptions, always from a European point of view, of the various rituals and ceremonies are among the best in print. He regarded them all as uncivilized, of course, and did his best to root out the age-old beliefs.”–P. 4 of cover.

Heyden, Joseph van der. Life and letters of Father Brabant, a Flemish missionary hero. Louvain: J. Wouters-Ickx [1920?]. 249 p. WorldCat.

McDowell, Jim. Father Augustin Brabant : saviour or scourge? : he first colonial missionary among the Nuu-Cha-Nulth. Vancouver : Ronsdale Press, 2012. 500 p. WorldCat.

Murphy, Joseph J. “Reverend Charles Nerinckx.” Records of the American Catholic Historical Society of Philadelphia 27, no. 2 (1916): 127–32. Available online at JSTOR.

Pasquier, Michael. Fathers on the Frontier: French Missionaries and the Roman Catholic Priesthood in the United States, 1789-1870. New York: Oxford University Press, 2010. WorldCat.

Bibliographies

Callens, Paul. Amerikaanse zantingen: een persoonlijke blik van Pittem naar Amerika. [American diversions: a personal look from Pittem to America]. American Tielt: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Afdeling Tielt, 2004. 373 p. In Dutch. WorldCat.

Biographies, Family Histories, Memoirs

Baert, Gaston Pieter. “Een ‘Jongen van Ruiselede’: Edward Andries, Doomkerke 1864-Moline 1958. [A ‘Boy from Ruiselede’: Edward Andries, Doomkerke 1884-Moline 1958.] De Biekorf v. 59 (1958): 137-142. In Dutch. Available online at DBNL.

Baert, Gaston Pieter. “Westvlaamse Amerikanen,” [West-Flemisch Americans] De Biekorf v. 58 (1957):179-183. Available online at DBNL.

Bauwens, A. “Julius Nieuwland: Leven en Werk.” [Julius Nieuwland: life and work.] Het Land Van Nevele 9, no. 3 (1978):103-111. In Dutch. Download PDF at Heemkundige Kring Het Land Van Nevele. Julius Nieuwland immigrated with his parents to South Bend, Indiana, in 1880. He became a priest but also a professor of chemistry and botany at the University of Notre Dame.

Blyweert, Paul A. “Albertus Bleyweert: naar Amerika met de Red Star Line.” [Albertus Bleyweert: to America with the Red Star Line.] Zij Kwamen uit het Land van Waas: Genealogie van de Familie Blijweert – Blyweert – Bleyweert (Blog), 9 September 2006. In Dutch. http://blog.seniorennet.be/blyweert/archief.php?ID=65.

Blyweert, Paul A. “De fascinerende zoektocht naar Albertus Bleyweert.”[The fascinating search for Albertys Bleyweert.] Vlaamse Stam 49, no. 6 (2013): 513-519. In Dutch.

Bollaert. André. “Een Nevelaar op Amerika’s grootste gedenkplaat.” [Nevelaar on America’s largest memorial.] Het Land van Nevele 26, no. 1 (1995):67-75. In Dutch. Download PDF at Heemkundige Kring Het Land Van Nevele. Includes a description of Ellis Island and the immigration process for the Belgians who arrived there, before providing a brief biography of René Lievens, whose name has been inscribed on Ellis Island’s ‘American Immigrant Wall of Honour.” Includes a photograph of René Lievens.

Bollaert. André. “René Lievens, een Nevelaar op Amerika’s grootste gedenkplaat.” [René Lievens, a Nevelaar on America’s largest memorial.] Mensen van Toen 5, no. 1 (1995):2-12. In Dutch. Download PDF at Heemkundige Kring Het Land Van Nevele. Biography of René Lievens with a genealogical summary of his ancestors.

Bridger, Agnes Konitzer. Ancestors and Descendants from Belgium, Canada, Germany and France : Breton-Berton, Gauthier, Jelinske, Konitzer, Krause, Lafond, Lemirande, Maike, Tuchowske, Weiland, Willems-Williams. [Sarasota, Florida]: A.K. Bridger, 1998. [464] p. WorldCat.

Davis, Susan Burdick. And There Was Light. Madison, Wis: S.B. Davis, 1948. 16 p. WorldCat

Decker, Chris de. “The Vander Vennets: Pioneer Moline Belgian Businessmen, 1973.” TMs. [Photocopy]. Center for Belgian Culture of Western Illinois, Moline Illinois. 7 p.

Defever, Marcel. Zoon van oorlog en vrede: het wedervaren van een Vlaamse Amerikaan. [Son of war and peace: the experiences of a Flemish American.] Tielt: Lannoo, 2005. WordCat.

Douxchamps, Hervé. How Peter Paul Rubens Has Numerous Descendants in the U.S.A. [United States]: [publisher not identified], 1988. 36 leaves. WorldCat.

Hendrickx, Paul, and Jean-Jacques Hallaux. From Nethen to Wisconsin. [S.l.]; [S.l.: [s.n.], 1993. 24 p. WorldCat. Genealogies of emigrant families fron Nethen, Belgium who settled in Wisconsin. Includes Berceau, Collard, Collart, Dart, Dewez, Grietens, Gyre, Hallaux, Hoslet, Kaye, Lambert, Lhost, Moisse, Paye, Pirlot, Ronsmans and Vander Linden families.

Luyssaert, J. “Dr. J. Nieuwland: plantkundige en scheikundige.” [Dr. J. Nieuwland: botanist and chemist.] Het Land Van Nevele 9, no. 3 (1978):141–151. In Dutch. Download PDF at Heemkundige Kring Het Land Van Nevele. Julius Nieuwland immigrated with his parents to South Bend, Indiana, in 1880. He became a priest but also a professor of chemistry and botany at the University of Notre Dame.

Maertens, Diane. “A Glimpse of a Great Belgian Leader, 1970.” TMs [Photocopy]. Center for Belgian Culture of Western Illinois, Moline, Illinois. 4 p.

Maroye, Marc. “Het levensverhaal van Clara De Rodder, Horebeekse emigrante in Manitoba, Canada.” [The life story of Clara De Rodder, emigrant from Horebeke to Manitoba, Canada]. Trivirius: Tijdschrift van de Geschied- en Heemkundige Kring van Brakel 31, no. 3 (2001):17-25. In Dutch.

The Past and Present of Rock Island County, Ill., Containing a History of The County, Its Cities, Towns, &c., A Biographical Directory Of Its Citizens, War Record Of Its Volunteers In The Late Rebellion, Portraits of Early Settlers and Prominent Men, General and Local Statistics, Map of Rock Island County, History of Illinois, Constitution of the United States, Miscellaneous Matters, Etc., Etc. Chicago: H.F. Kett & Co., 1877. 474 p. WorldCat. Available online at HathiTrust.

One of the earlier “mug books,” of Rock Island County. The biographical directory contains brief information about the following Belgian-born residents: p. 354: Henry Waters; p. 362: Charles Goodolds; p. 365: B. Jaeger, nursery; p. 367: Edward Verhecke; p. 367: John F. Verhecke; p. 416: John Binard; p. 418: F. DePape; p. 418: Dhuyvetter, A.; p. 418: Dhuyvetter, John; p. 422: John Stevens; p. 422: Leo Vandenburg.

Vermeirre, André. “Un aspect de l’émigration au début du XXe siècle au Québec: Hubert Biermans, pionnier et philanthrope.” [An aspect of emigration at the beginning of the 20th century in Québec: Hubert Biermans, pioneer and philathropist.] Canadian Journal of Netherlandic Studies 4, no. 2 (1983):14-9. In French. Download PDF at Caans-Acaen.

Diaries, Interview, Letters, Memoirs

Debot, Victor, Louis Slaets, Joanna Wuyts, and Henry DeRoeck. America: Letters from Wausaukee to Antwerp : 1887-1937. [Wisconsin]: n.p., 2010. 210 p. WorldCat.

Desmedt Charles Louis. “From “Oppressed Flanders” to the “Most Beautiful Country in the World.” Translated and edited by Jan-Albert Goris. Wisconsin Historical Magazine 42, no. 4 (1959):278-281. View online at Wisconsin Historical Society. Charles-Louis Desmedt, born in Woumen, West Flanders, arrived in Milwaukee in the winter of 1844.

Durieux, Marcel. Ordinary Heroes: The Journal of a French Pioneer in Alberta. Edmonton: University of Alberta Press, 1980. WorldCat. Translation of: Un héros malgré lui. Saint-Boniface: Editions des Plaines, 1986. Translated and edited by Roger Motut and Maurice Legris ; with an introduction by L.G. Thomas.

Emigrant Guides and Pamphlets

Les Belges au Manitoba: Lettres Authentiques de Colons Belges au Manitoba Faisant connaîtree le resultat de leurs exploitation agricoles donant une appréciation sur certains avantages qu’offre le pays. [Belgians in Manitboa: authentic letters from Belgian colonists in Manitoba, sharing the results of their harvest and giving an impression of the advantages that the land offers.] Ottawa: Imprimerie de l’Etat, 1894. In French. WorldCat.

De Baelen, Gustave. Extinction du paupérisme par la fondation d’une société nationale d’avances pour favoriser la colonisation libre de familles belges aux États-Unis d’Amérique. [Extinction of poverty by the establishing a national society to advance the free colonisation of Belgian families in the United States of America.] Brussels: Vanbuggenhoudt, 1855. 40 p. In French. WorldCat.

Fruit Farming in the Okanagan Valley, British Columbia. Winnipeg: Land & Agricultural Company of Canada, 2018. 32 p. WorldCat. Available online at Canadiana Online.

Hansen, P., and Julien Visart de Bocarmé. Situation de la Belgique en 1849 et moyens de l’améliorer: comprenant les réponses de M. le comte Julien Visart de Bocarmé (habitant les États-Unis depuis 1835), a des questions relatives a une émigration aux États-Unis de l’Amérique du nord, suivi d’un abrégé d’histoire des mêmes états. [The situation in Belgium in 1849 and the ways to improve: including the response of M. Count Julien Visart de Bocarmé (residing in the United States Since 1835) to certain questions relating to the emigration to ther United States, followed by a brief history of the latter.] Mons, Belgium: Imprimerie de Piérart, 1849. In French. WorldCat. Available online at Bayerische Staatsbibliothek, Google Books

Ethnic Press

Collet, Tanja. “Language Controversies in the Gazette Van Detroit (1916-1918).” In Discord and Consensus in the Low Countries, 1700-2000, ed. Jane Fenoulhet, Gerdi Quist and Ulrich Tiedau, 81-101. London: UCL Press, 2016. Available online at JSTOR.

Vrielinck, Jennifer. “The Flemish and Dutch Migrant Press in Canada: A Historical Investigation.” In Images of Canadianness: Visions on Canada’s Politics, Culture, and Economics, ed. Leen D’Haenens, 109-26. Ottawa: University of Ottawa Press, 1998. Available online at JSTOR.

Journals and Newsletters

Belgian Laces : Official Quarterly Bulletin of the Belgian Researchers. WorldCat.

Gaudette, Micheline. Cumulative Index to Belgian Laces. N.p.: The Belgian Researchers, 1990. 2 v. WorldCat.

Flemish American Heritage. Flemish American Heritage. Roseville, Michigan: Genealogy Society of Flemish Americans, 1983. WorldCat.

GSFA newsletter. Roseville, Michigan: Genealogical Society of Flemish Americans, 19990-2007. WorldCat.

Museums, Research Centers, and Special Collections

Belgian Heritage Center. http://www.belgianheritagecenter.org.  Also on Facebook.

“The Belgian Heritage Center tells the story of the Belgian settlement in Wisconsin and works to preserve unique elements of Belgian culture such as foods, beverages, customs, architecture and the Walloon language.”–About.

Belgian Museum of the Quad Cities & Center for Belgian Culture (CBC) of Western Illinois. 1608 Seventh Street, Moline, IL 61265. https://www.belgianmuseumquadcities.org/.

“The Center for Belgian Culture was established to preserve and share our proud heritage, forming a social and professional network to help Belgians residing in, or visiting the Quad Cities area. And, of course, we promote the image of Belgium and encourage the ties of social relations between Belgians in the Quad Cities and elsewhere in the world.”–About.

Genealogical Society of Flemish Americans. https://www.flemishlibrary.org/.  

“As the largest collection of Flemish genealogical records outside of Belgium, the GSFA helps people trace their Flemish and Belgian heritage; publishes a newsletter and magazine of pictures, stories, queries, and genealogy information; and has a large library of genealogy and Belgian heritage material at the American House in Roseville, Michigan, USA.”

Peninsula Belgian American Club. http://www.belgianamerican.org/. Also on Facebook.

A non-profit organized founded in 1964 to keep Belgian heritage alive in the area bweteen Green Bay and Sturgeon Bay, Wisconsin. Besides promoting cultural and social functions the club also tried to connect genealogists who are researching their family’s roots in Wisconsin and Belgium.

Rock Island County Historical Society. https://richs.cc/.

Belgian Picture Collection. Digital images of the Gazette Van Moline,1915-1940.

University of Wisconsin–Green Bay. Belgian-American Research Collection. https://www.uwgb.edu/archives/collections-more/belgian-american-research-callectio/.

To date, the Belgian-American Research Collection focuses on the rural Walloon settlements, with a limited amount of Flemish materials. The collection includes oral history interviews, photographs, maps, a research file, books and manuscript materials.

Wisconsin’s French Connections. https://www.uwgb.edu/wisfrench/.

“This is a virtual monument to honor the memory and continued presence of French speaking people from many nations who, over the last 350 years, have helped make Wisconsin and the Midwest United States what they are today. The site contains photographs, online media, a calendar of upcoming events, resources, and more.”